Yaşam Bulunabilecek Gezegen İçin Gereken Koşullar

 

Atmosfer: Gezegenin yüzeyinde bulunan sıvı sudan başka, yaşanabilir gezegenlerin ikinci özelliği, “sera etkisi”  sayesinde gezegenin yüzey sıcaklığını kararlı halde tutabilecek kadar yoğun bir atmosferi olmasıdır. Atmosfer, gezegen yüzeyini zararlı moröte ışınlardan da korur. Ayrıca atmosfere giren göktaşlarının çoğu sürtünme nedeniyle yanar, yok olur ve böylece göktaşları yeryüzüne ulaşamaz, ulaşsa da zarar veremeyecek hale gelir.

Yaşam için gerekli gazları da bulunduran atmosferin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Manyetik Alan: Güneş ve yıldız rüzgarı, koronal kütle atımlarının neden olduğu erozyona karşı gezegen atmosferini korur. Güçlü manyetik kalkanlarla
korunmayan ve çok fazla yıldız ışınımı ve plazma akıntısına maruz kalan gezegenler, ısısal olmayan atmosferik erozyon süreçlerinden dolayı yaşam
barındıramayacak hale gelebilirler.

Bununla birlikte, dinamolar ve sonucunda kendini gösteren güçlü manyetik alanların, dünyada olduğu gibi, sadece, eğer gezegen jeofizik olarak aktifse
oluşabileceğini aklımızda tutmalıyız. Eğer gezegen üzerinde plaka tektonik hareketleri durur ya da iyi çalışmazsa, manyetik dinamo da aynı şekilde durur. Bunun sonucunda Venüs ya da Mars benzeri korunmasız gezegen koşulları ortaya çıkar.

Su: Su, yaşam için gereklidir fakat aynı zamanda gezegenin manyetik alanının oluşmasına da yardım eder. Suyun akışkanlık özelliği sayesinde mağma ve  plaka tektonikleri de hareket eder. Bu da depremlerin ve volkanların aktifliğini sağlar. Bu da atmosferin gaz dengesini ve kararlılığını sağlaması bakımından önem taşımaktadır.

Gezegenin kütlesi: Yaşam bulunabilecek gezegenin kütlesinin dünya kütlesinden daha az olmaması ve dünya kütlesinin 10 katından daha fazla olmaması bilim insanları tarafından kabul gören bir gerçektir. Eğer dünyadan daha küçük kütleye sahip bir gezegen olursa üzerinde atmosferi tutmaya yetecek çekim etkisini oluşturamayacak, eğer kütlece dünyadan 10 kat daha fazla olursa çok fazla hidrojen atomu birikeceğinden gezegen 'dev gaz gezegeni' olacaktır. Her iki durum da yaşamın ortaya çıkabilmesi ve gelişebilmesi açısından istenmeyen durumlardır.

Ağır elementler: Yaşam bulunabilecek gezegenlerin aktif bir çekirdeğe sahip olmaları gerekir. Böylece dünya gezegenin iç dinamikleri çalışır duruma gelir. Bu aktifliği sağlayan da uranyum, toryum vb. daha bir çok radyoaktif elementtir. Bu elementlerden bol miktarda bulunması önemlidir.